CATALOGUE ABOUT US
Loại Mua vào Bán ra
  Mua vào Bán ra
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank)
STATISTICS
 • Online
  : 4
 • Counter
  : 83479

Contact

CHAUDO.,JSC
 • Offices: 70 Huynh Ngoc Hue, Hai Chau District, Da Nang City
 • Warehouse: Lot C3-10 Industrial Park Service Da Nang Seafood
 • Manufactory: Lot B5 - Van Don Street, Son Tra District, Da Nang City
 • Phone: 0511 3 921 636 - Fax: 0511 3 921 636
 • Email: chaudodanang@gmail.com - Website: http://www.chaudogroup.com